लाल बहादुर

नेपालका कानून व्यवसायी लाल बहादुर बस्नेत सँगकाे सम्वाद